Kalender

Gudstjeneste i Nykirke kirke

24.12.2016 kl. 16:00

Sted:

Nykirke kirke

Kirketjener:

Linda Aas Hidle

Klokker:

Merethe Ask

Organist:

Roar Myrheim

Prest:

Nils Magnus Hovland

Første lesetekst:

Jes 9,1a.2.6-7

Andre lesetekst:

1 Joh 1,1-4

Prekentekst:

Luk 2,1-20

Dag i kirkeåret:

Julaft

Offer til:

Kirkens Nødhjelp

 

Untitled

I Nykirke kirke blir det julaftengudstjeneste ved sokneprest Nils Magnus Hovland og organist Roar Myrheim.  Det blir sang ved Malin Haugestad Holt og Nykirke menighets barnekor.  Kollekten går til Kirkens nødhjelp.