Kalender

Gudstjeneste i Borre kirke

08.01.2017 kl. 11:00

Sted:

Borre kirke

Kirketjener:

Cato Aas Hidle

Klokker:

Anna Eline Bolstad

Organist:

Eldrid Bringeland Folkeson

Prest:

Carl-Ove Fæster

Første lesetekst:

Jes 60,1-6

Andre lesetekst:

Ef 3,1-7

Prekentekst:

Matt 2,1-12

Dag i kirkeåret:

KrÅp

Offer til:

Det Norske Misjonsselskap

 

Untitled