Kalender

Høymesse i Sentrumskirken

26.12.2016 kl. 11:00

Sted:

Sentrumskirken

Kirketjener:

Andreas Fæster Tønnessen

Klokker:

Nell Gaalaas-Hansen

Organist:

Grigory Martyushenko

Prest:

Lise Horn

Første lesetekst:

Jer 31,15-17

Andre lesetekst:

Apg 7,52-60

Prekentekst:

Matt 2,16-23

Dag i kirkeåret:

Stef

Dåp:

Ja

Offer til:

Menighetens arbeid

 

Untitled

På andre juledag blir det gudstjeneste med tema "Julen i ord og toner" i Sentrumskirken.  Gudstjenesten ledes av kapellan Lise Horn og Grigory Martyushenko spiller. Dagens kollekt går til menighetsarbeidet.