Kalender

Høymesse i Horten kirke

01.01.2017 kl. 11:00

Sted:

Horten kirke

Kirketjener:

Kai Stene Kristensen

Klokker:

Bernhard Folkestad

Organist:

Åse Igland Berg

Prest:

Harald Bryne

Første lesetekst:

4 Mos 6,22-27

Andre lesetekst:

Fil 2,5-11

Prekentekst:

Luk 2,21

Dag i kirkeåret:

Nyttårsdag / Jesu navnedag

Dåp:

Ja

Nattverd:

Ja

Offer til:

Horten menighetspleie

 

Untitled

1 nyttårsdag blir det høymesse med nattverd på formiddagstid i Horten kirke ved prost Harald I. Bryne og kantor Åse I. Berg. Kollekten går til Horten menighetspleie.