Kalender

Høytidsgudstjeneste i Nykirke kirke

25.12.2016 kl. 11:00

Sted:

Nykirke kirke

Kirketjener:

Linda Aas Hidle

Klokker:

Merethe Ask

Organist:

Roar Myrheim

Prest:

Nils Magnus Hovland

Første lesetekst:

Ordsp 8,1-2.22-31

Andre lesetekst:

Hebr 1,1-6

Prekentekst:

Joh 1,1-14

Dag i kirkeåret:

Juled

Offer til:

Det Norske Misjonsselskap

 

Untitled

Første juledag blir det høytidsgudstjeneste i Nykirke kirke ved sokneprest Nils Magnus Hovland og organist Roar Myrheim. Bjarne Johannessen spiller baryton. Kollekten denne dagen går til Det norske Misjonsselskap.