Kalender

Gudstjeneste i Skoppum kirke

24.12.2016 kl. 14:30

Sted:

Skoppum kirke

Kirketjener:

Linda Aas Hidle

Organist:

Roar Myrheim

Prest:

Nils Magnus Hovland

Første lesetekst:

Jes 9,1a.2.6-7

Andre lesetekst:

1 Joh 1,1-4

Prekentekst:

Luk 2,1-20

Dag i kirkeåret:

Julaft

Offer til:

Kirkens Nødhjelp

 

Untitled

I Skoppum kirke blir det julaftengudstjeneste ved sokneprest Nils Magnus Hovland og organist Roar Myrheim.  Det blir sang ved Skoppum kirkes barnekor.

Kollekten denne dagen går til Kirkens Nødhjelp.