Kalender

Gudstjeneste i Åsgårdstrand kirke

24.12.2016 kl. 14:30

Sted:

Åsgårdstrand kirke

Kirketjener:

Ove Milje

Organist:

Mathias Ramfelt

Prest:

Dennis Larsen

Første lesetekst:

Jes 9,1a.2.6-7

Andre lesetekst:

1 Joh 1,1-4

Prekentekst:

Luk 2,1-20

Dag i kirkeåret:

Julaft

Offer til:

Kirkens Nødhjelp

 

Untitled

Julaften blir det familiegudstjeneste i Åsgårdstrand kirke ved liturg Dennis Larsen, Sjømannskirken og organist Mathias Ramfelt. Det blir sang ved Marthe Søvde og Arlie Pettersen. Kollekten går til Kirkens Nødhjelp