Kalender

Gudstjeneste i Horten kirke

31.12.2016 kl. 15:00

Sted:

Horten kirke

Kirketjener:

Kai Stene Kristensen

Medvirkende:

Anne Karine Jordsmyr

Organist:

Åse Igland Berg

Prest:

Frode Magnar Andersen

Første lesetekst:

Fork 3,1-2.4-7.11a

Andre lesetekst:

1 Pet 1,22-25

Prekentekst:

Luk 13,6-9

Dag i kirkeåret:

Nyaft

 

Untitled

Nyttårsaften blir det minnegudstjeneste i Horten kirke på ettermiddagstid.  Vi minnes de som er gravlagt/bisatt dette året.  Gudstjenesten ledes av sokneprest Frode Magnar Andersen, kantor  Åse Igland Berg og diakon Anne Karine Jordsmyr. Det blir dans ved Ragnhild Bjaanes og Inger Johanne Berg spiller fløyte.  Gudstjenesten er åpen for alle.