Horten kirkelige fellesråd > For ansatte

Interninfo

Hjemmekontorløsning Kirkedata

Tilkobling Kirkedata hjemmefra    Les mer...

Egenmeldt fravær ved egen sykdom eller sykdom hos barn

Egenmeldt sykefravær    Les mer...

Reglementer for Horten kirkelige fellesråd

Her finner du reglementer som er vedtatt av fellesrådet og som gjelder ansatte. ...   Les mer...

Kjøregodtgjørelse og reiseregning.

Viktige dokumenter du må bruke ved kjøregodtgjørelse    Les mer...

Timeliste

Her finner du timelister som skal brukes av ansatte i fellesrådet    Les mer...