Dåp
Dåp

Hjertelig velkommen til kirken med barnet!

Mange følelser fyller den som står med et nyfødt barn i armene. Et av de mange spørsmålstillinger gjelder kanskje også dåp. De fleste norske foreldre bærer barna sine til dåpen. I dåpen stadfester Gud sin kjærlighet til barna og de blir medlemmer i Guds familie på jorden og i menigheten og medlem av Den norske kirke.

Dåp er en gammel tradisjon i vårt land. Vanligvis finner dåpen sted i kirken under en vanlig gudstjeneste.

Dersom dere ønsker dåp,  ta kontakt med det menighetskontor dere tilhører:

De som tilhører Horten sogn med kirkene Horten kirke, Sentrumskirken og Løvøy kapell (Løvøy kapell er åpent kun i perioden mai - september) bes ta kontakt med Horten menighetskontor, tlf. 33 52 91 00, mandag - fredag, kl. 09.00 - 15.00.

De som tilhører Borre sogn med kirkene Borre kirke og Skoppum arbeidskirke, Nykirke sogn med Nykirke kirke eller Åsgårdstrand sogn med Åsgårdstrand kirke bes ta kontakt med Borre menighetskontor, tlf. 33 52 91 00, åpent fra mandag - fredag, kl.09.00 - 15.00.

Dere vil da få opplyst hvilke søndager det er barnedåp i den enkelte kirke, få tilsendt papirer som skal fylles ut og andre opplysninger.

På denne linken finner du en fin film om dåp. Dåp
Ta kontakt.
Hjertelig velkommen til kirken med barnet!