Gudstjenester 19. januar
Gudstjenester 19. januar
Gudstjenester 19. januar

Søndag 19. januar er 3. søndag i åpenbaringstiden og prekenteksten er henta fra Joh 2, 1-11

 

HORTEN

Søndag formiddag kl. 11 blir det gudstjeneste med nattverd i Sentrumskirken. Gudstjenesten ledes av sokneprest Frode Magnar Andersen, diakon Anne Karine Jordsmyr og organist Marianne Søraa. Søndagens kollekt går til diakoniutvalget. Det serveres kirkekaffe etter gudstjenesten.

 

BORRE OG NYKIRKE

Kommende helg er det 50-årsjubileum for Borre menighetshus. Dette markeres med jubileumsfest lørdag ettermiddag, gudstjeneste søndag formiddag og en konsert søndag kveld. Festen og konserten holdes på menighetshuset. Søndag formiddag kl. 11 blir det gudstjeneste med dåp og nattverd i Borre kirke under ledelse av sokneprest Carl-Ove Fæster og kantor Eli Rudland Næss. Tidligere sokneprest Svein Skalvik holder dagens preken. Kollekten går til Borre menighetshus.

 

I Nykirke kirke blir det gudstjeneste med nattverd søndag kl. 11. Konfirmantene deltar med ulike oppgaver i gudstjenesten. Flere av salmene i denne gudstjenesten er en del av de salmene konfirmantene møter i løpet av undervisningsåret. Gudstjenesten ledes av prest Lise Horn og organist Roar Myrheim. Søndagens offer går til Horten Blå Kors. Det serveres kirkekaffe etter gudstjenesten.