Kandidater til menighetsrådene
Kandidater til menighetsrådene
Kandidater til menighetsrådene

Kandidater til Borre, Horten, Nykirke og Åsgårdstrand menighetsråd

BORRE MENIGHET:

Her er kandidatene til menighetsrådet:

 

Roy Helge Rasmussen

Liv Solveig Aslesen

Pål Halvard Jordsmyr

Estensi Laura Limache Cutimbo

Sven Skjæveland

Elin Sofie Framvik

Arne Book

Edel Nymo Aksnes

Stein Hallvard Brodshaug

 

 

 

HORTEN MENIGHET:

Her er kanditatene for menighetsrådet i Horten:

 

Tor Hellman Brattekværne

Bente Aaland Eckhoff

Ellen Langeland Gjerde

Jon Erik Halvorsen

Kjersti Elisabeth Echholt Nilsen

Hilde Nornes

Wally Elisabeth Sæthern

 

 

NYKIRKE MENIGHET:

Her er kandidatene for menighetsrådet:

 

Øyvind Lohne

Hans Olav Moskvil

Hilde Wold

Anne Synnøve Kjær Moskvil

Elin Marie Kåsin Moskvil

 

 

ÅSGÅRDSTRAND MENIGHET:

Her er kandidatene for Åsgårdstrand menighetsråd:

 

Hilde Grøstad Aasen

Hans Erik Vatne

Åse Kristine Søvde

Einar Winther

Anne Beate Bakker-Wålengen

Sigvor Ljone

Eli Irene Fjose