Supplerende nominasjon for menighetsråd
Supplerende nominasjon for menighetsråd

Kandidater til Borre, Horten, Nykirke og Åsgårdstrand menighetsråd

BORRE MENIGHET:

Vedlagt ligger liste med kandidater til valg av menighetsråd.

 

Kandidater Borre menighetsråd

 

 

HORTEN MENIGHET:

Vedlagt ligger liste med kandidater til valg av menighetsråd. Siden lista ikke inneholder tilstrekkelig antall navn, åpnes det opp for supplerende nominasjon i følge kirkeloven § 8-1. https://lovdata.no/forskrift/2018-04-16-584/§8-1

 

Kandidater Horten menighetsråd

 

Det er åpent for supplerende nominasjon, fristen er 5. juni kl. 12. Har du forslag til navn, send det på e-post til menighetsrådsleder Hilde Nornes hilde@nornes.no

 

 

NYKIRKE MENIGHET:

Vedlagt ligger liste med kandidater til valg av menighetsråd. Siden lista ikke inneholder tilstrekkelig antall navn, åpnes det opp for supplerende nominasjon i følge kirkeloven § 8-1. https://lovdata.no/forskrift/2018-04-16-584/§8-1 

 

Kandidater Nykirke menighetsråd

 

Det er åpent for supplerende nominasjon, fristen er 5. juni kl. 12. Har du forslag til navn, send det på e-post til menighetsrådsleder Øyvind Lohne oelohne@online.no

 

 

ÅSGÅRDSTRAND MENIGHET:

Vedlagt ligger liste med kandidater til valg av menighetsråd. Siden lista ikke inneholder tilstrekkelig antall navn, åpnes det opp for supplerende nominasjon i følge kirkeloven § 8-1. https://lovdata.no/forskrift/2018-04-16-584/§8-1 

 

Kandidater Åsgårdstrand menighetsråd

 

Det er åpent for supplerende nominasjon, fristen er 5. juni kl. 12. Har du forslag til navn, send det på e-post til menighetsrådsleder Hans Erik Vatne Hans.Erik.Vatne@hydro.com