Ledig stilling som økonomikonsulent
Ledig stilling som økonomikonsulent
Ledig stilling som økonomikonsulent

Horten kirkelige fellesråd i Horten kommune har 17,65 årsverk fordelt på 24 faste ansatte. Horten kommune har 27 300 innbyggere og ligger i Nord-Jarlsberg prosti i Vestfold.

 

Horten kirkelige fellesråd søker økonomikonsulent, 60 % fast stilling

Horten kirkelige fellesråd er et felles administrativt organ for Horten, Borre, Åsgårdstrand og Nykirke menigheter. Vi har også ansvar for gravferdsvirksomheten for alle innbyggere i kommunen. Videre har vi ansvar for 7 kirker og kirkebygg, og 3 gravplasser (Nykirke, Borre og Horten). Vi har kontorer i Sentrumskirken i Horten. Horten kommune fører regnskapet for Horten kirkelige fellesråd, mens vi fører regnskapet for de fire menighetsrådene selv. Dette vil det bli en endring på i løpet av 2019.

Arbeidsoppgaver:

 • Fakturabehandling, kontering og attestasjon
 • Budsjett- og regnskapsarbeid, og rapportering
 • Saksforberedelser til menighetsråd gjeldende budsjett, regnskap og økonomi, og bistå i saksforberedelser gjeldende økonomi til fellesrådet
 • Bilagshåndtering og behandling av offer og vipps
 • Samarbeid med kommune, menighetsråd og revisor  
 • Klargjøring av lønnsbilag, reiseregninger, timelister osv.
 • Være delaktig i den daglige driften Horten kirkelige fellesråd sitt kontor i Sentrumskirken, inkludert telefoni, post og annet forefallende kontorarbeid.

Vi er en liten administrasjon, med mange ulike oppgaver og høyt arbeidstempo. Den som tilsettes må være åpen for å kunne trå til der det er behov. Stillingen kan tillegges andre oppgaver enn nevnt over.

 

Det er ønskelig med:

 • Økonomiutdanning fra høgskolenivå
 • Søkere med relevant praksis og erfaring vil også bli vurdert.

 

Krav til kvalifikasjoner:

 • Flere års erfaring fra regnskaps- og økonomiarbeid (gjerne kirkelig)
 • God kjennskap til økonomisk regelverk (bl.a. økonomireglement for den norske kirke)
 • God kjennskap til krav til revisjon
 • God kjennskap til Excel

 

Vi kan tilby:

 • Hyggelig arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Kontorfellesskap i Sentrumskirken i Horten
 • En spennende arbeidsplass med mange ulike arbeidsoppgaver
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk og offentlig tjenestepensjon (KLP)

   

  Du som søker er:

 • Ansvarsbevisst og har god økonomiforståelse
 • Samarbeidsvillig og fleksibel, selvstendig og strukturert
 • Positiv og utadvendt og har stor arbeidskapasitet
 • Medlem i Den norske kirke.

Vi legger stor vekt på samarbeidsevne og personlige egenskaper.

Lønn- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, tjenesteordning, retningslinjer og reglement.

 

Stillingen er ledig fra 1. juli 2019.

 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen? Kontakt kirkeverge Hanne Wendt (33 52 91 02/975 24 068).

 

Søknadsfrist: 19. mai 2019

Link til elektronisk søknadsskjema https://8007.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4073270173?link_source_id=0