Gudstjenester søndag 14. oktober
Gudstjenester søndag 14. oktober

Søndag 14. oktober er 21. søndag i treenighetstiden og prekenteksten er hentet fra Luk 16, 19-31

 

HORTEN:

Søndag formiddag kl. 11 blir det gudstjeneste i Sentrumskirken med nattverd og offer til diakoniutvalget.  Gudstjenesten ledes av sogneprest Frode M Andersen og organist Marianne Søraa.  Det serveres kirkekaffe etter gudstjenesten.

 

I Horten kirke blir det kveldsgudstjeneste med nattverd kl. 19. Tema for gudstjenesten er «Medvind». Prost Harald Bryne leder gudstjenesten og samtaler ut fra dagens tema med Jan Ingar Hansen, journalist, forfatter og  leder av dok. avd. på Marinemuseet.

Musikalsk ansvarlig er kantor Åse Igland Berg. På klarinett medvirker Roger Arve Vigulf. Konfirmanter og frivillige medarbeidere deltar, og dagens kollekt går til Kristent arbeid blant blinde.

 

NYKIRKE:

Søndag formiddag kl. 11 blir det gudstjeneste med nattverd i Nykirke kirke. Gudstjenesten ledes av sogneprest Nils Magnus Hovland og kantor Eli Rudland Næss. Kollekten går til menighetens arbeid. Det serveres kirkekaffe i Kirkestua etter gudstjenesten.