Økumenisk pinsegudstjeneste i Borreparken
Økumenisk pinsegudstjeneste i Borreparken

Tradisjonen tro blir det økumenisk gudstjeneste 2. pinsedag kl. 11. I år blir gudstjenesten i Borreparken, og arrangør er felleskirkelig forum som består av Arken, Betel, DELK, Den norske kirke, Inspirekirken, Metodistkirken og Misjonskirken.

Hilde Bjønnes Sanden holder dagens preken. TenSing synger. Eget opplegg for barn. Kollekten går til Stella kvinnesenter i Tønsberg.

Ta med bord/stoler/teppe til å sitte på og tilfang til kirkekaffe. Ved regn blir gudstjenesten i Borre kirke.