Gudstjenester 20. mai
Gudstjenester 20. mai

Gudstjeneste pinsedag: Horten, Borre og Nykirke kirker

HORTEN

Pinsedag kl. 11 blir det gudstjeneste med dåp og nattverd i Horten kirke. Gudstjenesten ledes av sokneprest Frode Magnar Andersen og kantor Åse Igland Berg. Kollekten går til Misjonsalliansen.

 

BORRE OG NYKIRKE

Det blir gudstjeneste med dåp og nattverd søndag formiddag kl. 11 i Borre kirke. Gudstjenesten ledes av sokneprest Carl-Ove Fæster og kantor Eli Rudland Næss. Kollekten går til Wycliffe.

 

I Nykirke kirke blir det også gudstjeneste  med nattverd kl. 11 under ledelse av sokneprest Nils Magnus Hovland og organist Roar Myrheim. Silje Sageng Ryen spiller obo. Kollekten går til givertjenesten. Det blir kirkekaffe i kirkestua etter gudstjenesten.