Gudstjenester 17. mai
Gudstjenester 17. mai

HORTEN:

På 17. mai blir det festgudstjeneste kl. 9.30 i Sentrumskirken ved kapellan Lise Horn. Marianne Søraa sitter ved orgelet. Det blir sang ved Gulbrandsens kor. Kollekten går til Amnesty International.

NYKIRKE OG ÅSGÅRDSTRAND:

I Nykirke kirke blir det festgudstjeneste kl. 9.30 ved sokneprest Nils Magnus Hovland og organist Roar Myrheim. Nykirke menighets barnekor deltar med sang. Dagens kollekt går til Redd Barna.

Festgudstjeneste blir det også i Åsgårdstrand kirke kl. 10.30. Gudstjenesten ledes av Carl-Ove Fæster og kantor Eli Rudland Næss. Åsgården skolekorps spiller. Kollekten går til Søndagsskolen Vestfold krets.