Søknad om støtte til aktiviteter for barn og unge
Søknad om støtte til aktiviteter for barn og unge

Tildeling av midler fra Horten Normisjon og Horten menighetsråds stiftelse for fremme av kristne verdier.

Stiftelsen kan bidra med økonomisk støtte til aktiviteter for barn og unge i Normisjon og Horten menighet. 

Søknad om støtte sendes til stiftelsens leder, Torger Gjerde, på epost torgjerd@gmail.com innen 5. juni 2018.

Spørsmål rettes til stiftelsens leder.