Når sorgen rammer
Når sorgen rammer

Samtalegruppe for mennesker i sorg

NÅR SORGEN RAMMER…

Når vi opplever dødsfall, skjer det noe med oss. Sorg og savn kan være med å prege livet vårt for kortere eller lengre tid. For noen kan sorgen være tung å bære. Den kan oppleves fysisk smertefull og medføre at livet og framtida fortoner seg  meningsløs. Sorg er en jobb, og mange opplever det som hardt arbeid å komme gjennom sorgprosessen.

I en slik situasjon kan det være godt å ha noen å snakke med; noen som har både tid og utholdenhet til å lytte når det settes ord på takknemlighet og gode minner, men også det som kan oppleves vondt og sårt.

 

Tirsdag 17. april  inviterer vi til  en samtalegruppe for dere som er i en sorgprosess. Det er kreftsykepleier Ingrid Jevne Schmidt og diakon Anne Karine Jordsmyr som er ansvarlige for gruppen, og vi  ønsker at den skal være et møtested som gir hjelp på veien videre i prosessen. I gruppen tar vi opp temaer som er aktuelle i en sorgsituasjon. Gruppen er åpen for den som har opplevd dødsfall nylig eller for en lengre tid tilbake.

 

Vi møtes i Sentrumskirken, Thoresensgt. 3, Horten.  Det at vi bruker kirken som møtested, betyr ikke at disse kveldene bare er for en spesiell gruppe. Her er alle velkomne, uansett tro og kirke/menighetstilknytning.

 

Alle som deltar på disse kveldene har taushetsplikt. Ingen presses til å si noe mer enn det en selv ønsker. Vil noen bare sitte og lytte er det selvfølgelig helt greit. Det er også helt opp til den enkelte å finne ut om man ønsker å være med videre i en slik gruppe. Selv om man møter opp første gang, vil ikke det si at man binder seg for de neste kveldene. Vi har satt opp tre samlinger nå i løpet av våren:

 

Tirsdag  17.april kl.18.00

Mandag  7.mai kl. 18.00

Torsdag 24. mai kl.18.00

 

 

Har du spørsmål om denne samtalegruppen, så ta kontakt.

 

Med vennlig hilsen

 

Anne Karine Jordsmyr                                        Ingrid Jevne Schmidt

-diakon-                                                             -kreftsykepleier-

Tlf. 92 26 60 98                              

akj@horten.kirken.no                                         ingridjevne@gmail.com