Hyggetreff i Sentrumskirken
Hyggetreff i Sentrumskirken
Hyggetreff i Sentrumskirken

VELKOMMEN TIL HYGGETREFF I SENTRUSMKIRKEN

 

HORTEN MENIGHETSPLEIE inviterer til hyggetreff i Sentrumskirken annenhver onsdag fra kl.11.30 til kl.13.30.

Dette er et møtested for alle hvor vi legger stor vekt på fellesskap og sosialt samvær. Hver gang har vi dagens gjest og et tema. Andre faste innslag er allsang, loddsalg, andakt.  Kaffe, te og formiddagsmat hører naturligvis med; det samme gjør god tid til å prate sammen.

Hyggetreffet holder til i underetasjen i kirken.

Programmet for høstsemesteret er:

ONSDAG 22.AUGUST:                «Glimt fra min barndoms sommer»

ONSDAG 5.SEPTEMBER:           Sokneprest Nils Magnus Hovland

ONSDAG 19.SEPTEMBER:         Besøk av Felleskoret fra Hokksund.  BLÅ KORS Horten forteller fra sitt arbeide

ONSDAG 10.OKTOBER:              Prost Asbjørn Bårnes. «Melken og melkepappen»

ONSDAG 24.OKTOBER:              Kommandant Hans Petter Oset. «KJV 200 år. Hva har det betydd for lokalsamfunnet i Horten?»

ONSDAG 7.NOVEMBER:             Undervisningsleder Tonje Røgeberg forteller om årets konfirmantopplegg

ONSDAG 21.NOVEMBER:           Besøk av Stein Unneberg, tdl.stiftsdirektør  ved Tunsberg bispedømmekontor

ONSDAG 5.DESEMBER:             Sokneprest  Frode Magnar Andersen. « 7 slag»