Gudstjenester søndag 14. januar
Gudstjenester søndag 14. januar

Gudstjenester 2. søndag i åpenbaringstiden

Søndag 14. januar er det gudstjenester i Sentrumskirken, Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke. Søndagens tekst er hentet fra Markusevangeliet og omhandler Jesu dåp.

 

HORTEN:

Gudstjeneste i Sentrumskirken kl. 11. Tre konfirmanter døpes. Gudstjenesten ledes av sokneprest Frode Magnar Andersen og organist Marianne Søraa spiller. Det blir søndagsskole. Kirkekaffe etter gudstjenesten. Kollekten går til Acta barn og unge i Normisjon.

 

ÅSGÅRDSTRAND OG SKOPPUM:

I Skoppum kirke er det gudstjeneste med nattverd kl. 11. Gudstjenesten ledes av sokneprest Carl-Ove Fæster og organist Eldrid Folkeson spiller. Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe. Kollekten går til menighetens arbeid.

I Åsgårdstrand kirke er det gudstjeneste med nattverd kl. 11. Det blir søndagsskole. Gudstjenesten ledes av sokneprest Nils Magnus Hovland og kantor Eli Rudland Næss. Kollekten går til utbygging av kirken.