Gudstjeneste med dåp og nattverd i Horten kirke 10.des. kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd i Horten kirke 10.des. kl. 11.00

Velkommen til gudstjeneste i forbindelse med "Jul på Karljohansvern". Konfirmanter deltar aktivt med tekstlesning og preken. Dåp og nattverd. Offer til menighetens misjonsprosjekt. Gudstjenesten ledes av kapellan Lise Horn, undervisningsleder Tonje Røgeberg og kantor Åse I Berg.