Konsert i Horten kirke
Konsert i Horten kirke

Søndag ettermiddag blir det julekonsert i Horten kirke. Tema er "Englesang i adventstid". Det blir sang ved Horten kirkekor(dir. Åse I. Berg) og vokalseksjonen (dir. Frøydis Waaler) . Dansere fra Horten kulturskole deltar. Gjestesolist er Eva Langeland Gjerde. Musikere: Rune Ulset Furberg, piano, Tora Terese Waaler Wærvågen, fiolin, Marianne Søraa, kornett og Henrik Berg, trombone. Det er gratis inngang, men kollekt ved utgangen til dekning av arrangementets utgifter.