Takk til ansatte
Takk til ansatte

Tre medarbeidere ble takket da de ansatte på kirkekontorene var samlet til adventslunsj tirsdag 5.des. Reidun Bjune, Marie Bjørnstad og Ragnhild Schmidt blir alle pensjonister i løpet av de nærmeste ukene. De har hatt ansvar for henholdsvis økonomi og sekretæroppgaver samt vært klokker i Løvøy - alle tre siden slutten av 90-tallet. De fikk blomster og stor takk for godt humør og arbeidsinnsats gjennom mange år.