Gudstjeneste i Borre kirke søndag 10. desember kl. 11.00
Gudstjeneste i Borre kirke søndag 10. desember kl. 11.00

Søndag formiddag er det gudstjeneste med nattverd i Borre kirke ved sokneprest Carl-Ove Fæster og kantor Eli Rudland Næss. Søndagens kollekt går til menighetsarbeidet.