Kveldsgudstjeneste i Horten kirke søndag 15. oktober kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste i Horten kirke søndag 15. oktober kl. 19.00

Kveldsgudstjeneste i Horten kirke søndag 15. oktober kl. 19.00. Nattverd.
Tidligere biskop i Tunsberg, Laila Riksaasen Dahl, besøker Horten kirke og holder kveldens preken ut fra temaet «Frelsen er ikke til salgs».

Søndag 15. oktober er det igjen kveldsgudstjeneste i Horten kirke. Som vanlig er det nattverd i gudstjenesten. Reformasjonsjubileet makeres ved denne gudstjenesten. Temaet for gudstjenesten er "Frelsen er ikke til salgs".  Tidligere biskop i Tunsberg bispedømme, Laila Riksassen Dahl, er invitert til å holde kveldens preken ut fra dette temaet. Mange av tesene som Luther publiserte i Wittenberg i 1517, var et oppgjør med kommersialiseringen av menneskers frelse. Luther protesterte mot en aggressiv avlatshandel som både bidro til dårlig teologi og til undertrykking og utnytting av fattige mennesker. Temaet for denne tredje temagudstjenesten er aktuelt også i dag. Fristelsen til å gjøre religion til en salgsvare er fremdeles til stede. Prost Harald Bryne vil ved gudstjenestens innledning ha en samtale med biskopen hvor hovedspørsmålet er: Hva i vår lutherske arv/teologi må vi som kirke legge spesielt vekt på i tiden som kommer? Diakon Anne Karine Jordsmyr deltar også i gudstjenesten sammen med frivillige medarbeidere. Åse Igland Berg er musikalsk ansvarlig for gudstjenesten. Henrik Berg deltar med trombonespill. Fotoutstillingen "Nåde" er åpen en time før gudstjenesten begynner kl. 19.00.