Høstfest på Borre menighetshus
Høstfest på Borre menighetshus

Velkommen til høstfest på Borre menighetshus

Søndagsskolen på Borre menighetshus og trosopplæringen i Borre sokn inviterer til høstfest på Borre menighetshus. Det blir servering av middag, andakt, lek og aktiviteter. Det blir en enkel utlodning til slutt.

Arrangementet er gratis, det er fint med en indikasjon på hvor mange som kommer - så gi gjerne beskjed til trosopplærer Tonje Folkestad på e-post tf@horten.kirken.no på forhånd.

Velkommen!