25 års diakonitjenste ble feiret
25 års diakonitjenste ble feiret

Vår kjære diakon Anne Karine Jordsmyr har jobbet 25 år i menighetene i Horten. Dette ble feiret i dag, 13.09.17, med ordfører, frivillige medarbeidere, representanter fra bispedømmet diakonforeningen, menighetsrådet, fellesrådet, sykehjemmet Indre havn, tidligere og nåværende kollegaer tilstede. Det ble feiret med mange gode ord til jubilanten, sang og musikk. Jubilanten fikk også tildelt en gullklokke fra fellesrådet for lang og tro tjeneste. Det er mange som setter stor pris på Anne Karines arbeid og vi håper at hun fortsetter i mange år til.

På bildet fra venstre; diakon Anne Karine Jordsmyr, Pål Jordsmyr, leder for fellesrådet Trond Fykse Tveit, prost Harald Bryne, ordfører Are Karlsen og kirkeverge Hanne Wendt.