REFORMASJONSJUBILÉET 2017: Foredrag ved Stephen Reid og musikk ved lokale krefter:
REFORMASJONSJUBILÉET 2017: Foredrag ved Stephen Reid og musikk ved lokale krefter:


31.oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther offentliggjorde 95 teser - en hendelse som markerer starten på reformasjonen. 
Reformasjonen fikk varig betydning for kristenheten og konsekvensene er gjennomgripende også i dag, kulturelt, filosofisk, politisk og ikke minst kirkelig.

Jubileet feires på en rekke ulike måter i Tyskland, rundt om i verden og også i Norge. 

FOREDRAGSSERIE VED HØGSKOLELEKTOR STEPHEN REID
Som del av markeringen holder vi 3 temakvelder i kirkene i Borre, Åsgårdstrand og Nykirke.
Neste kveld i serien blir:  
Onsdag 18. oktober kl. 19.30 i Borre kirke. «Martin Luther og reformasjonen: Luther – historien». Foredrag ved Stephen Reid. Musikalske innslag ved Borre Vocale. Dirigent  og orgel: Eli Rudland Næss. Kollekt.
Koret vil synge Luthersalmer på tysk og norsk i kjent Bach-stil, samt folketoner og nyere salmer; blant annet et vakkert Iver Kleive- arrangement av «Jeg er frelst, å hvilken nåde» med Maria Moskvil som solist. 

I tillegg til sang og musikk ved lokale krefter, holder høyskolelektor ved NLA Høgskolen Stephen Reid holde kortforedrag om reformasjonen på disse tre kveldene: forhistorien, historien og etter-historien av reformasjonen. Stephen Reid bor på Nykirke og er høgskolelektor ved NLA Høgskolen i Oslo. NLA Høgskolen har ca 2500 studenter fordelt på campus i Bergen, Kristiansand og Oslo. I tillegg til kirkehistorie underviser Stephen Reid i etikk- og ledelsesfag.
Stephen Reid skriver:
«Ord vi bruker i hverdagen, ord vi kjenner fra høytider, bryllup, dåp, nattverd, grunnleggende tanker om hvordan maktdeling skal være i samfunnet: mange aspekter ved våre liv og vårt samfunn i dag - som vi kan ta som en selvfølge - har sine røtter tilbake til tanker og hendelser som skjedde både på 1500-tallet under reformasjonen og enda eldre. I et reformasjonsjubileumsår som 2017, kan det være spennende å følge noen av de historiske trådene. Hvordan var livet på 1500tallet? Svartedauden som fremdeles var i manns minne - hvilken betydning hadde den for de store omveltningene som skjedde under reformasjonen? Hvilken innflytelse hadde utviklingen av humanismen og renessansen og hvorfor strittet den katolske kirke mot endring? i løpet av kortforedrag over 3 kvelder utforsker vi noen av de overraskende og betydningsfulle hendelsene før, under og etter reformasjonen»

Dette blir tre interessante og lærerike kvelder, der publikum også får med seg mye vakker musikk. Det blir ingen inngangspenger, men kollekt ved utgangen til dekning av utgifter. 


Siste kveld i serien blir: 
Søndag 12. november kl. 19.3 i Nykirke kirke  «Veien fra reformasjonen til i dag: Luther – etterhistorien. Foredrag ved Stephen Reid. Blåsere fra Nykirke bygdekorps og Roar Myrheim akkompagnerer publikum i Luthersalmer. Kollekt.