Borrenytt - Nytt nummer er kommet ut
Borrenytt - Nytt nummer er kommet ut

Borrenytt nr. 3-17 er ferdig. Åpne bladet her. Det kommer også i postkassene i Borre menighet.