Musikk og diakoni
Musikk og diakoni

Diakon Anne Karine Jordsmyr, ordfører Are Karlsen og organist Marianne Søraa med offesiell åpning av prosjekt "Musikk og diakoni"

PROSJEKT «MUSIKK OG DIAKONI» OFFISIELLT ÅPNET MED HAGEKONSERT!
Dette prosjektet  skal ha fokus på bruk av musikk i diakonalt arbeid i Horten menighet.  Tiltaket skal være rettet mot mennesker med demens og mennesker med spesielle behov, men også en nyskapning ved andre diakonale tiltak. Prosjektet har en varighet på 3 år, og det er  satt ned en styringsgruppe bestående av  representanter fra kommune, Tunsberg bispedømmekontor ,fellesrådet og  Horten menighetsråd. I det daglige er det organist Marianne Søraa og diakon Anne Karine Jordsmyr som har hovedansvaret.  
Torsdag 31 august  startet vi opp for alvor med hagekonsert på Indre havn sykehjem. Ordfører Are Karlsen stod for den offisielle åpningen med snorklipp. Det var  sang ved Merethe Sortland, musikk ved Marianne Søraa og mye allsang. Mange av beboerne var sammen med oss ute selv om  været ikke var av det beste.  En flott opplevelse for mange. Vi gleder oss allerede til neste konsert, som er julekonsert i Horten kirke for beboere ved alle sykehjem i vår kommune.

 
Merethe Sortland, Anne Karine Jordsmyr og Marianne Søraa.