Høstprogram - møter i Borre menighetshus og Skoppum kirke
Høstprogram - møter i Borre menighetshus og Skoppum kirke

Høsten 2017 kl. 1900

Måned        Dag   Dato Sted                     Arrangement

September  

Tors   7.       Borre men. hus      «Skriv deg Jesus på mitt hjerte» - DVD v/ J. Hardang

Ons    13.     Skoppum krk         Svein Tony Gårdsø

Tors   21.     Borre men.hus       Kåre Sanna

Oktober

Tors   5.       Borre men.hus       Hilde Lyseng

Ons    11.     Skoppum krk         Sigrun Dahlene

Tors   19.     Borre men.hus       Morten Kravik - Israelsmisjonen

Ons    25.     Skoppum krk         Tor Bringaker - BASAR

November

Tors   2.       Borre men. hus      Asbjørn Bårnes

Ons    8.       Skoppum krk         Sigmund Bergem

Tors   16.     Borre men.hus       «Guds omsorg og det kristne håpet» - Salmekveld ved Kjersti og Eldrid

Ons    22.     Skoppum krk         Gunnvor Kreken

Tors   30.     Borre men.hus       Øyvind Lohne

Desember

Ons    13.     Skoppum krk         Møte

 

Velkommen til spennende samlinger - et samarbeide mellom Normisjon i Skoppumkirken og Torsdagsmøtene på Borre menighetshus.