Viktig info
Viktig info

Her ligger all informasjon for konfirmanter i Borre, Nykirke, Skoppum og Åsgårdstrand

Her finner du informasjon til konfirmanter og foreldre/foresatte. Det blir lagt ut informasjon her fortløpende. Klikk på de aktuelle linkene under.

Brosjyre for konfirmanter i Borre, Nykirke, Skoppum og Åsgårdstrand 2018/2019

 

Informasjon til foreldre/foresatte:

 

 

Informasjon BORRE:

 

 

Informasjon NYKIRKE:

 

 

Informasjon SKOPPUM:

 

 

Informasjon ÅSGÅRDSTRAND: