Gudstjeneste i Borre kirke søndag 13. august kl. 11.00
Gudstjeneste i Borre kirke søndag 13. august kl. 11.00

Søndag formiddag er det gudstjeneste med dåp i Borre kirke ved sokneprest Nils Magnus Hovland og kantor Eli Rudland Næss. Søndagens kollekt går til menighetsarbeidet.