Gudstjeneste i Borre kirke søndag 21. mai kl. 11.00
Gudstjeneste i Borre kirke søndag 21. mai kl. 11.00

 Søndag formiddag er det gudstjeneste med dåp og nattverd i Borre kirke ved studentprest Pernille Astrup og organist Eldrid Folkeson. Søndagens kollekt går til Wycliffe.