Utdeling av fireårsbok i Åsgårdstrand og Nykirke
Utdeling av fireårsbok i Åsgårdstrand og Nykirke
Utdeling av fireårsbok i Åsgårdstrand og Nykirke

I mai blir det arrangert familiemiddag både i Åsgårdstrand kirke og i kirkestua på Nykirke. Her blir det utdeling av fireårsbok til de som fyller fire år i år. Vi møtes kl. 16.30 og spiser sammen før det blir ei samling i kirkerommet med utdeling av "Min kirkebok". Etter samlinga er det kaffe/saft og hobbyaktivitet. Familiemiddagen er helt gratis og alle er velkomne, også de som ikke er fire år!

 

14. mai kl. 16.30 i Åsgårdstrand kirke og kultursenter

23. mai kl. 16.30 i kirkestua på Nykirke (samling inne i kirka)

 

Påmelding med antall personer sendes til trosopplærer Tonje Folkestad på e-post tf@horten.kirken.no, sånn at vi kan beregne middag. Husk å merke e-posten med hvilken kirke dere kommer til! Dersom du har en fireåring som gikk glipp av bokutdeling i sin kirke (Horten, Borre/Skoppum) er det bare å komme enten til Åsgårdstrand eller Nykirke for å få boka der!

Velkommen!