Bygget reiser seg ...
Bygget reiser seg ...

Oppdatering pr. medio august

Limtredragerne monteres på plass i disse dager. Den blå plasten skal fjernes, slik at treverket kommer tydelig fram. Nå kan vi se konturene av høyden på påbygget. Snart kommer vegger og vinduer på plass. Det blir mye byggeaktivitet i dagene framover.

Bygget er planlagt ferdigstilt 1. november. 

Eldre informasjon:

Vi fikk tillatelse til å bygge av Horten kommune. 23. ferbuar kom tillatelsen i postkassen vår og vi kunne sette i gang for alvor. 

Åsgårdstrand kirke skal bygges ut. I disse dager tar gravemaskinen de første "munnfullene" utenfor kirkens nord og østlige side. 6. mars ble det store furutreet på nordsiden tatt ned av driftsavdelingen vår og i 2-3 uker skal det graves og pigges for å gjøre i stand til betongarbeidene. Hele prosjektet skal være ferdig til 1. september 2017. 

Det er Willy N. Andersen som er totalentreprenør for prosjektet. Horten kirkelige fellesråd er byggherre og Åsgårdstrand menighetsråd finansierer det.

Gaver kan fortsatt gis som enkeltgaver til konto: 2505.02.96582 eller som fast givertjeneste. Ønsker du å bli fast giver, ta kontakt med Erik Gundersen 

Du kan også gi til utbyggingen ved hjelp VIPPS med kode 137891 - Åsgårdstrand sokn