Åsgårdstrand kirke - utbygging
Åsgårdstrand kirke - utbygging

Horten kirkelige fellesråd fattet vedtak 14. april om utbygging av Åsgårdstrand kirke. Åsgårdstrand menighet finansierer byggingen, fellesrådet er byggherre. Det er oppnevnt en byggekomite bestående av Fred Andersen og Erik Gundersen fra Åsgårdstrand, Morten C. Sæthern fra fellesrådet, Kirkeverge Hanne Wendt og prosjektleder Jens Reidar Antonsen er medlmmer. 

Prosjektets arkitekt er Ragnar Korneliussen fra KMS arkitekter. Det skal bygges to møterom, ny inngang, kirketorg og en kjeller, totalt brutto 195 kvadratmeter i grunnflate. Planen er å starte bygging i uke 9.  

Prosjektet ble lagt ut på offentlig anbud (DOFFIN) i september og vi har inngått avtale med en entrepenør. (Navnet offentliggjøres senere, når vi har skrevet kontrakt). Planleggingsarbeidet er godt i gang. Status medio januar-17 er at vi venter på kommunal saksgang for godkjenning av tomt, rammetillatelse og igangsettelsestillatelse. Artikkelen blir oppdatert når vi har mer å melde.