Praktisk oppgave i gudstjenesten. Fordeling konfirmanter
Praktisk oppgave i gudstjenesten. Fordeling konfirmanter

Her finner du oversikten over hvem som skal gjøre praktiske oppgaver og når!