Praktisk oppgave i gudstjenesten. Fordeling konfirmanter
Praktisk oppgave i gudstjenesten. Fordeling konfirmanter

Her finner du navn på konfirmanter som skal gjøre praktiske oppgaver i gudstjenestene utover høsten