TAKE OFF TenSing
TAKE OFF TenSing
TAKE OFF TenSing

TenSing i Åsgårdstrand kirke

Liker du kor – dans – drama, kanskje du vil spille i band, eller er du mer interessert i lys og lyd?

TAKE OFF Ten Sing er et tilbud til deg mellom 13 og 19 år.

 Vi samles på mandager i Åsgårdstrand kirke fra kl. 1900 til 2100.

Kontaktpersoner: Rune Ulset Furberg. Tlf: 906 68 478, Anne Karoline Ulset Furberg. Tlf: 98801551 og kateket Hilde Haug Larsen. Tlf: 95445525

Semesterprogram våren 2017