Tunsberg bispedømmeråd 2015-2019
Tunsberg bispedømmeråd 2015-2019
Tunsberg bispedømmeråd 2015-2019

Tunsberg bispedømmeråd består av disse medlemmene:

Kjellfred Dekko (leder) 
Lill Tone Grahl-Jacobsen (nestleder)
Linn Strømme Hummelvoll 
Sondre Karstad 
Steinar Aanstad 
Ingjerd Breian Hedberg 
Biskop Per Arne Dahl
Heidi Nordkvelde 
Thomas Bratsberg
Ingvild Kaslegard