Horten kirkelige fellesråd - Årsregnskap og Årsrapport 2015
Horten kirkelige fellesråd - Årsregnskap og Årsrapport 2015

Horten kirkelige fellesråd behandlet årsrapport og årsregnskap 2015 i sitt møte 14. april. Kopi av regnskap 2015 og årsrapport 2015 finner du ved å trykke på lenkene. 

Dessuten er møteprotokollen for 14.4.16 vedlagt.