Møteplan for våren 2017 - fellesråd og menighetsråd
Møteplan for våren 2017 - fellesråd og menighetsråd

Dato for møter i Horten kirkelige fellesråd, menighetsrådene i Borre, Horten, Nykirke og Åsgårdstrand.

Datoer for møter - våren 2017

Dette er de planlagte datoene, det kan bli endringer