Horten kirkelige fellesråd - leder og nestleder
Horten kirkelige fellesråd - leder og nestleder

Horten kirkelige fellesråd har valgt Trond Fykse Tveit (Horten MR) til leder

og Øystein Bredal-Thorsen (Åsgårdstrand MR) til nestleder. 

Trond Fykse Tveit, Øystein Bredal-Thorsen og Geir Arne Bræck (Borre MR) er valgt som arbeidsgivers representanter i Administrasjonsutvalget.
Saksbehandler og sekretær for Horten kirkelige fellesråd er kirkeverge Hanne Wendt.