Horten kirkelige fellesråd - leder og nestleder
Horten kirkelige fellesråd - leder og nestleder

Horten kirkelige fellesråd har i januar 2018 valgt Morten Sæthern (Horten MR) til leder og Fred Andersen (Åsgårdstrand MR) til nestleder. 

Morten Sæthern, Fred Andersen og Geir Arne Bræck (Borre MR) er valgt som arbeidsgivers representanter i Administrasjonsutvalget. Anne Synnøve K. Moskvil (Nykirke MR) er vara.


Saksbehandler og sekretær for Horten kirkelige fellesråd er kirkeverge Hanne Wendt.