Borre menighetsråd 2015-2019
Borre menighetsråd 2015-2019
Borre menighetsråd 2015-2019

Borre menighetsråd har denne sammensetningen:
Lena L. Vinje-Christensen - leder
Beate Østensen - nestleder og sekretær
Liv Jorunn Landsend, medlem
Anne-Karin Pettersen, medlem
Carl-Ove Fæster, sokneprest
Geir Arne Bræck, 1. varamedlem
Axel Sandaas, 2. varamedlem
Vidar Lund Iversen, 3. varamedlem
Wenche Sandaas, 4. varamedlem

Møteprotokoller for 2016

Møtedatoer for våren 2017: tirsdag 24. januar i Borre menighetshus, tirsdag 14. mars i Skoppum kirke, tirsdag 25. april i Borre menighetshus, tirsdag 13. juni i Skoppum kirke. Møtene begynner kl. 18.00.

Årsrapport 2016

Regnskap 2016