Åsgårdstrand menighetsråd 2015-19
Åsgårdstrand menighetsråd 2015-19
Åsgårdstrand menighetsråd 2015-19

Rådets sammensetning:
Hans Erik Vatne - leder
Hilde Grøstad Aasen - nestleder
Dennis Larsen - medlem
Turid Stenersen - medlem
Fred Andersen - medlem
Øystein Bredal-Thorsen - medlem
Nils Magnus Hovland - medlem/sokneprest
Eli Fjose - sekretær - 1. varamedlem

Møtedatoer: 25. januar, 15. mars, 19. april, 23. mai og 14. juni. Møtene begynner kl. 18.30 vanligvis i Åsgårdstrand kirke. Årsmøt skal være 2. april etter gudstjenesten.

Møteprotkoller for 2016

Årsregnskap 2016

Årsrapport 2016