Givertjeneste for Borre menighetshus
Givertjeneste for Borre menighetshus
Givertjeneste for Borre menighetshus

Det er startet en givertjeneste for Borre menighetshus. Ny brosjyre er laget. Mer informasjon her.
Borre menighet er avhengig av gaver for å dekke utgiftene til menighetshuset.

Det er mulig å få skattefradrag for alle gaver over kr. 500,- pr. år, hvis du registrerer deg som giver. Du finner mer informasjon om dette i brosjyren.