Resultater menighetsrådsvalget
Resultater menighetsrådsvalget

Resultatene fra valget i våre 4 menigheter foreligger.

Resultatene fra menighetsrådsvalget er:
Horten menighetsråd

Valgdeltakelse 7,2 %

Borre menighetsråd

Valgdeltakelse 13,1 %

Nykirke menighetsråd

Valgdeltakelse 16,5 %

Åsgårdstrand menighetsråd

Valgdeltakelse 17,9 %

De nye menighetsrådene trer i funksjon fra 1. november. De som er valgt får informasjon om møter med mer.