Kirkene i Horten på facebook
Kirkene i Horten på facebook
Kirkene i Horten på facebook

Følg oss på facebook

Visste du at kirkene i Horten er på Facebook? Her finner du oss:
https://www.facebook.com/horten.kirken.no

Nykirke kirke

Her får du informasjon om det som skjer i menighetene i Horten kirkelige fellesråd.