Ungdomsklubben på Nykirke
Ungdomsklubben på Nykirke

Annenhver fredag på Nykirke bedehus

På Nykirke er det ungdomsklubb på bedehuset annenhver fredag kl. 19-22. Ungdomsklubben er for unge fra 7. klasse og oppover. Vi lager mat, spiller spill og har ulike aktiviteter som man kan være med på, og en andakt.

I vår har vi følgende program:

Dato

Aktivitet

10. februar

Vanlig klubb

10. mars

Kino

24. mars

Vanlig klubb

7. april

Utelek

21. april

Kaldhallen

5. mai

Konsert med "The Kiddoz"

19. mai

Vanlig klubb

2. juni

Sommeravslutning med grilling

Følg gjerne med på Facebooksiden til Nykirke kirke for aktiviteter i høst.