Ungdomsklubben på Nykirke
Ungdomsklubben på Nykirke
Ungdomsklubben på Nykirke

Annenhver fredag på Nykirke bedehus

På Nykirke er det ungdomsklubb på bedehuset annenhver fredag kl. 19-22. Ungdomsklubben er for unge fra 7. klasse og oppover. Vi lager mat, spiller spill og har ulike aktiviteter som man kan være med på, og en andakt.

I høst har vi følgende program:

Dato

Aktivitet

20. oktober

Kaldhallen og pizzakveld

3. november

Kino

17. november

Vanlig klubb

1. desember

Juleverksted

15. desember

Bake julekaker

Følg gjerne med på Facebooksiden til Nykirke kirke for oppdateringer.